Taisyklės ir sąlygos

APŽVALGA

Šią svetainę valdo bendrovė HEIM

Visoje svetainėje terminai „mes“, „mes“ ir „mūsų“ reiškia HEIM. HEIM siūlo šią svetainę, įskaitant visą informaciją, įrankius ir paslaugas, prieinamas šioje svetainėje jums, vartotojui, su sąlyga, kad sutinkate su visomis čia nurodytomis sąlygomis, sąlygomis, politika ir pranešimais.

Apsilankę šioje svetainėje ir (arba) pirkdami vieną iš mūsų produktų, jūs naudojatės mūsų „Paslauga“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Bendrosios pardavimo sąlygos“, „Bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos“, „Sąlygos“). , įskaitant tas papildomas sąlygas, sąlygas ir politiką, kurios čia nurodytos ir (arba) pasiekiamos naudojant hipersaitą. Šios Bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos taikomos visiems šios svetainės naudotojams, įskaitant, bet neapsiribojant, naudotojus, kurie naršo svetainę, kurie yra pardavėjai, klientai, prekybininkai ir (arba) turinio bendradarbiai.

Atidžiai perskaitykite šias Bendrąsias pardavimo ir naudojimo sąlygas prieš apsilankydami arba naudodami mūsų svetainę. Prisijungdami arba naudodami bet kurią šios svetainės dalį, jūs sutinkate laikytis šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų. Jei nesutinkate su visomis šios sutarties sąlygomis, tuomet neturite patekti į svetainę ar naudotis jokiomis čia siūlomomis paslaugomis. Jei šios Bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos laikomos pasiūlymu, sutikimas aiškiai apsiriboja šiomis Bendrosiomis pardavimo ir naudojimo sąlygomis.

Visoms naujoms funkcijoms ir visiems naujiems įrankiams, kurie vėliau bus pridėti prie šios parduotuvės, taip pat bus taikomos šios Bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos. Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, keisti ar pakeisti bet kurią šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote periodiškai tikrinti šį puslapį, kad pamatytumėte, ar nebuvo atlikta kokių nors pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jos po bet kokių pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

Mūsų parduotuvė yra talpinama Ovh SAS. Jie teikia mums prieglobą, leidžiančią parduoti jums savo produktus ir paslaugas.

1 STRAIPSNIS – MŪSŲ INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Sutikdami su šiomis Bendrosiomis pardavimo ir naudojimo sąlygomis patvirtinate, kad savo šalyje, valstijoje ar provincijoje, kurioje gyvenate, sulaukėte pilnametystės ir kad davėte mums sutikimą leisti bet kuriam jūsų atsakingam nepilnamečiui asmeniui naudotis ši svetainė.

Draudžiama naudoti mūsų produktus bet kokiais neteisėtais ar neleistinais tikslais, taip pat naudodamiesi Paslauga negalite pažeisti jokių jūsų jurisdikcijos įstatymų (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, įstatymus, susijusius su autorių teisėmis).

Jūs neturite perduoti jokių kirminų, virusų ar kito destruktyvaus kodo.

Pažeidus ar pažeidus šias Bendrąsias pardavimo ir naudojimo sąlygas, jūsų Paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 STRAIPSNIS – BENDROSIOS SĄLYGOS

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties nesuteikti prieigos prie Paslaugų bet kuriam asmeniui.

Jūs suprantate, kad jūsų turinys (neįskaitant kredito kortelės informacijos) gali būti perduotas nešifruotas, įskaitant (a) perdavimą įvairiais tinklais; ir b) pakeitimų, skirtų techniniams tinklų arba įrenginių prijungimo reikalavimams atitikti ir pritaikyti prie jų. Kreditinės kortelės informacija visada užšifruojama perduodant tinklus.

Jūs sutinkate be leidimo neatkurti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti ir nenaudoti jokios Paslaugos dalies ar Paslaugos naudojimo, arba jokios prieigos prie Paslaugos ar kontakto svetainėje, per kurią teikiama Paslauga. pastaba iš mūsų pusės.

Šioje sutartyje naudojamos antraštės įtrauktos tik dėl patogumo ir neribos ar kitaip nepaveiks šių Sąlygų.

3 STRAIPSNIS – INFORMACIJOS TIKSLUMAS, IŠSAMBUMAS IR LAIKŠKUMAS

Mes nesame atsakingi, jei šioje svetainėje pateikta informacija nėra tiksli, išsami ar naujausia. Šios svetainės turinys pateikiamas tik bendrais informaciniais tikslais ir neturėtų būti vienintelis informacijos šaltinis priimant sprendimus, prieš tai nepasikonsultavus su tikslesniais, išsamesniais ir savalaikiais informacijos šaltiniais. Jei nuspręsite pasikliauti šioje svetainėje pateiktu turiniu, tai darote savo pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti šiek tiek ankstesnės informacijos. Ši išankstinė informacija dėl savo pobūdžio nėra aktuali ir pateikiama tik informaciniais tikslais. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti šios svetainės turinį, tačiau nesame įsipareigoję atnaujinti jokios informacijos mūsų svetainėje. Jūs sutinkate, kad jūsų atsakomybė yra stebėti mūsų svetainės pakeitimus.

4 STRAIPSNIS – PASLAUGOS IR KAINŲ PAKEITIMAI

Mūsų gaminių kainos gali būti keičiamos be įspėjimo.

Pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti arba nutraukti Paslaugą (ir bet kurią Paslaugos dalį ar turinį) be įspėjimo.

Mes nebūsime atsakingi jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokį kainos pasikeitimą, Paslaugos sustabdymą ar nutraukimą.

5 STRAIPSNIS. PRODUKTAI AR PASLAUGOS (jei taikoma)

Tam tikri produktai ar paslaugos gali būti pasiekiami tik internetu per mūsų svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas ir gali būti grąžinamas arba keičiamas tik pagal mūsų grąžinimo politiką.

Mes padarėme viską, kad kuo aiškiau būtų rodomos mūsų parduotuvėje esančios mūsų produktų spalvos ir vaizdai. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.

Mes pasiliekame teisę, bet nesame įsipareigoję, apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui bet kuriame geografiniame regione ar jurisdikcijoje. Šia teise galime pasinaudoti kiekvienu konkrečiu atveju. Pasiliekame teisę apriboti bet kurio siūlomo produkto ar paslaugos kiekį. Visi gaminių aprašymai ir produktų kainos gali būti keičiami bet kuriuo metu be įspėjimo, mūsų nuožiūra. Pasiliekame teisę bet kuriuo metu nustoti siūlyti produktą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas paslaugos ar produkto pasiūlymas yra negaliojantis, kai tai draudžia įstatymai.

Negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar įsigytų produktų, paslaugų, informacijos ar kitų prekių kokybė atitiks jūsų lūkesčius arba kad bet kokios Paslaugos klaidos bus ištaisytos.

6 STRAIPSNIS – ATSISKAITYMO IR SĄSKAITOS INFORMACIJOS TIKSLUMAS

Mes pasiliekame teisę atmesti bet kokį užsakymą, kurį pateikiate mums. Savo nuožiūra galime sumažinti arba atšaukti įsigytus kiekius vienam asmeniui, vienam namų ūkiui ar vienam užsakymui. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus iš tos pačios kliento paskyros, tos pačios kredito kortelės ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Jei pakeisime arba atšauksime užsakymą, galime pabandyti jus informuoti susisiekę tuo metu nurodytu el. pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu. užsakymas buvo pateiktas. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kurie, mūsų nuomone, yra iš prekybininkų, perpardavėjų ar platintojų.

Sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią užsakymo ir sąskaitos informaciją apie visus mūsų parduotuvėje pateiktus užsakymus. Sutinkate nedelsiant atnaujinti savo paskyrą ir kitą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir kredito kortelių numerius bei galiojimo datas, kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. mūsų grąžinimo politiką.

7 STRAIPSNIS. PASIRENKAMOS PRIEMONĖS

Galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių neturime stebėjimo, kontrolės ar įtakos.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių „tokie, kokie yra“ ir „tokie, kokie yra“ be jokių garantijų, pareiškimų ar sąlygų ir be jokio patvirtinimo. Mes neprisiimame jokios teisinės atsakomybės, kylančios dėl šių pasirenkamų trečiųjų šalių įrankių naudojimo.

Jei naudojate pasirenkamus Svetainėje siūlomus įrankius, tai darote savo rizika ir savo nuožiūra, todėl turėtumėte peržiūrėti sąlygas, kuriomis tokius įrankius siūlo atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-ai).

Taip pat ateityje savo svetainėje galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų (įskaitant naujus įrankius ir išteklius). Šioms naujoms funkcijoms ir naujoms paslaugoms taip pat bus taikomos šios Bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos.

8 STRAIPSNIS – TREČIŲJŲ ŠALIŲ NUORODOS

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiamos naudojant mūsų Paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagos.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra su mumis susijusios. Mes nesame įsipareigoję tirti ar vertinti tokių svetainių turinio ar tikslumo ir negarantuojame bei neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokį turinį, svetaines, produktus, paslaugas ar kitą medžiagą, pasiekiamą šiose trečiųjų šalių svetainėse arba iš jų.

Mes nesame atsakingi už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar bet kokiais kitais sandoriais, susijusiais su tokiomis trečiųjų šalių svetainėmis. Atidžiai peržiūrėkite trečiųjų šalių politiką ir praktiką ir įsitikinkite, kad juos suprantate prieš atlikdami bet kokią operaciją. Skundai, pretenzijos, rūpesčiai ar klausimai dėl šių trečiųjų šalių produktų turėtų būti perduoti toms pačioms trečiosioms šalims.

9 STRAIPSNIS – NAUDOTOJŲ PASTABOS, PASIŪLYMAI IR KITI PASIŪLYMAI

Jei mūsų prašymu pateikiate konkretų turinį (pavyzdžiui, norėdami dalyvauti konkursuose) arba be mūsų prašymo siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internetu, el. paštu, paštu. , arba kitaip (bendrai – „Komentarai“), jūs suteikiate mums teisę bet kuriuo metu be apribojimų redaguoti, kopijuoti, publikuoti, platinti, versti ir kitaip naudoti bet kokioje žiniasklaidoje bet kokius komentarus, kuriuos mums siunčiate. Mes nesame ir neprisiimame įsipareigojimų (1) išlaikyti bet kokius komentarus konfidencialiai; (2) sumokėti kompensaciją už bet kokias pastabas; (3) atsakyti į pastabas.

Galime, bet neprivalome, stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, mūsų nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižiantis, šmeižiantis, pornografinis, nepadorus ar kitaip nepriimtinas arba pažeidžiantis bet kokią intelektinę nuosavybę arba šias Bendrąsias sąlygas. Pardavimas ir naudojimas.

Jūs sutinkate rašyti komentarus, kurie nepažeidžia jokios trečiosios šalies teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Be to, jūs sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus jokios neteisėtos, šmeižikiškos, įžeidžiančios ar nepadorios medžiagos arba jokio kompiuterinio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, galinčios kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios kitos susijusios svetainės veikimą. Negalite naudoti klaidingo el. pašto adreso, apsimesti tuo, kuo nesate, arba kitaip klaidinti mūsų ir (arba) trečiųjų šalių dėl bet kokių komentarų kilmės. Jūs esate visiškai atsakingas už visus savo paskelbtus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kokių trečiųjų šalių paskelbtus komentarus.

10 STRAIPSNIS – ASMENINĖ INFORMACIJA

Asmeninės informacijos pateikimą mūsų parduotuvei reglamentuoja mūsų privatumo politika.

11 STRAIPSNIS – KLAIDOS, NETIKSLUMAI IR TRŪKIMAI

Kartais mūsų svetainėje arba Paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainomis, akcijomis, pasiūlymais, mokesčiais ar mokesčiais, produktų pristatymu, pristatymo laiku ir prieinamumu. Mes pasiliekame teisę taisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus, keisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli. , bet kuriuo metu ir be įspėjimo (įskaitant po to, kai pateikiate savo įsakymas).

Mes neįsipareigojame atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie kainas, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama pagal įstatymus. Darant išvadą, kad Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta, neturėtų būti atsižvelgta į jokią nurodytą Paslaugos ar bet kurioje susijusioje svetainėje atnaujinimo ar atnaujinimo datą.

12 STRAIPSNIS – DRAUDŽIAMAS NAUDOJIMAS

Be draudimų, nustatytų Bendrosiose pardavimo ir naudojimo sąlygose, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) neteisėtais tikslais; b) kurstyti kitus atlikti neteisėtus veiksmus arba juose dalyvauti; (c) pažeisti bet kokį regioninį potvarkį arba bet kokį tarptautinį, federalinį, provincijos ar valstijos įstatymą, taisyklę ar reglamentą; (d) pažeisti arba pažeisti mūsų arba trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teises; (e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, žaloti, šmeižti, šmeižti, menkinti, bauginti ar diskriminuoti bet ką dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris pakenks Paslaugos arba bet kurios susijusios svetainės, nepriklausomos svetainės ar interneto funkcionalumui ar veikimui; (h) rinkti arba sekti kitų asmeninę informaciją; (i) siųsti el. pašto šiukšles, sukčiauti, užgrobti, prievartauti, tikrinti, tikrinti ar nuskaityti žiniatinklį (ar bet kurį kitą šaltinį); j) nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) pažeisti arba apeiti mūsų Paslaugos, bet kurios kitos svetainės ar interneto saugumo priemones. Pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga ar bet kuria susijusia svetaine, jei pažeidžiate bet kokį draudžiamą naudojimą.

13 STRAIPSNIS – GARANTIJŲ NEĮTRAUKIMAS IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Negarantuojame ir negarantuojame, kad mūsų Paslauga naudositės nepertraukiamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Negarantuojame, kad bet kokie rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant Paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti Paslaugą neribotam laikui arba atšaukti Paslaugą bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Jūs aiškiai sutinkate, kad naudositės paslauga arba negalėsite ja naudotis prisiimate tik jūsų riziką. Paslauga ir visi per Paslaugą jums teikiami produktai ir paslaugos (jei aiškiai nenurodėme kitaip) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip yra prieinami“ jūsų naudojimui, be pareiškimo, be garantijų ir be jokių sąlygų, aiškiai išreikštų ar numanomas, įskaitant visas numanomas tinkamumo parduoti ar kokybės, tinkamumo tam tikram tikslui, patvarumo, nuosavybės teisės ir nepažeidimo garantijas.

HEIM, mūsų direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, filialai, agentai, rangovai, stažuotojai, tiekėjai, paslaugų teikėjai ir licencijų išdavėjai jokiu būdu nėra atsakingi už jokius sužalojimus, nuostolius, pretenzijas ar tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius, baudžiamuosius, specialius ar pasekminius padarinius. bet kokio pobūdžio žala, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prarastą pelną, pajamas, santaupas, duomenis, pakeitimo išlaidas ar panašią žalą, nesvarbu, ar tai yra sutartis, deliktas (net ir aplaidumo atveju), griežta atsakomybė ar kita, kylanti iš jūsų bet kokios paslaugos ar produkto iš šios Paslaugos naudojimas arba bet kokia kita pretenzija, susijusi su jūsų naudojimusi Paslauga ar bet kokiu produktu, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus arba bet kokį bet kokios rūšies, patirtos naudojantis Paslauga arba bet kokiu turiniu (ar produktu), paskelbtu, perduotu ar kitaip pasiekiamu per Paslaugą, net jei buvote informuotas apie tokių atvejų galimybę. Kadangi kai kuriose valstijose ar jurisdikcijose neleidžiama išskirti arba apriboti atsakomybės už pasekminius ar atsitiktinius nuostolius, mūsų atsakomybė apribojama iki didžiausios įstatymų leidžiamos apimties.

14 STRAIPSNIS. KOMPENSAVIMAS

Jūs sutinkate atlyginti žalą, ginti ir laikyti nekenksmingu HEIM, mūsų patronuojančiai bendrovei, dukterinėms įmonėms, filialams, partneriams, pareigūnams, direktoriams, agentams, rangovams, licencijų išdavėjams, paslaugų teikėjams, subrangotojams, tiekėjams, stažuotojams ir darbuotojams dėl bet kokių pretenzijų ar reikalavimų, įskaitant pagrįstus advokato mokesčius, kuriuos sumokėjo bet kuri trečioji šalis dėl šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų arba dokumentų, į kuriuos jos susijusios, pažeidimo arba dėl to, kad pažeidėte bet kurį įstatymą ar trečiosios šalies teises.

15 STRAIPSNIS

Tuo atveju, jei kuri nors šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų nuostata būtų laikoma neteisėta, niekine ar netaikytina, ši nuostata vis tiek gali būti taikoma visa, ką leidžia įstatymai, o netaikytina dalis turi būti laikoma atskirta. iš šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų, šis atsiribojimas neturėtų turėti įtakos visų kitų likusių nuostatų galiojimui ir taikymui.

16 STRAIPSNIS – NUTRAUKIMAS

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, prisiimti iki nutraukimo datos, galioja ir pasibaigus šiai Sutarčiai visais tikslais.

Šios Bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos galioja, nebent jūs jas nutrauksite arba ne. Galite bet kada nutraukti šias Bendrąsias pardavimo ir naudojimo sąlygas, pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei savo nuožiūra nuspręsime, kad jums nepavyks, arba jei įtariame, kad nesugebėjote laikytis šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų sąlygų, mes taip pat galime nutraukti šią sutartį bet kuriuo metu be įspėjimo. iš anksto ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas iki nutraukimo datos imtinai, ir (arba) mes galime neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

17 STRAIPSNIS – VISAS SUTARTIS

Bet koks mūsų nesugebėjimas pasinaudoti ar netaikyti šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų teisės ar nuostatos neturėtų reikšti šios teisės ar nuostatos atsisakymo.

Šios Bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos arba bet kuri kita politika ar veiklos taisyklės, kurias skelbiame šioje svetainėje arba dėl Paslaugos, sudaro visą supratimą ir susitarimą tarp jūsų ir mūsų ir reglamentuoja jūsų naudojimąsi Paslauga ir pakeičia visus pranešimus, pasiūlymus. ir visos ankstesnės ir vienalaikės sutartys, žodinės ar rašytinės, tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokia ankstesnė Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų versija).

Bet koks neaiškumas, susijęs su šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų aiškinimu, neturi būti aiškinamas rengėjos šalies nenaudai.

18 STRAIPSNIS. TAIKOMA TEISĖ

Šios Bendrosios pardavimo ir naudojimo sąlygos, taip pat bet kuri kita atskira sutartis, pagal kurią teikiame jums Paslaugas, bus reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Prancūzijoje galiojančius įstatymus.

19 STRAIPSNIS – BENDRŲJŲ PARDAVIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMAI

Šiame puslapyje bet kuriuo metu galite peržiūrėti naujausią Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų versiją.

Pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, modifikuoti arba pakeisti bet kurią šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus mūsų svetainėje. Jūs privalote reguliariai lankytis mūsų svetainėje ir patikrinti, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine arba prieiga prie jos po bet kokių šių Bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų pakeitimų paskelbimo reiškia, kad sutinkate su šiais pakeitimais.

20 STRAIPSNIS – KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Klausimus dėl bendrųjų pardavimo ir naudojimo sąlygų reikia siųsti adresu contact@buying-fever.com

Pirkinių krepšelis
lt_LTLT
Pasirinkite savo valiutą