Οροι και Προϋποθέσεις

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αυτή η ιστοσελίδα λειτουργεί από την εταιρεία HEIM

Σε ολόκληρο τον ιστότοπο, οι όροι "εμείς", "εμείς" και "μας" αναφέρονται στο HEIM. Η HEIM προσφέρει αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, εργαλείων και υπηρεσιών που διατίθενται από αυτόν τον ιστότοπο σε εσάς, τον χρήστη, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε όλους τους όρους, προϋποθέσεις, πολιτικές και ειδοποιήσεις που αναφέρονται εδώ.

Επισκεπτόμενοι αυτόν τον ιστότοπο ή/και αγοράζοντας ένα από τα προϊόντα μας, δεσμεύεστε στην "Υπηρεσία" μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους ("Γενικοί όροι πώλησης", "Γενικοί όροι πώλησης και χρήσης" , "Όροι") , συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων όρων, προϋποθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν ή/και είναι προσβάσιμες μέσω υπερ-σύνδεσης. Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρηστών που περιηγούνται στον ιστότοπο, που είναι πωλητές, πελάτες, έμποροι ή/και συνεισφέροντες περιεχομένου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε τμήματος αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της συμφωνίας, τότε δεν πρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες που προσφέρονται εδώ. Εάν αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης θεωρηθούν προσφορά, η αποδοχή περιορίζεται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης.

Όλες οι νέες δυνατότητες και όλα τα νέα εργαλεία που θα προστεθούν στη συνέχεια σε αυτό το κατάστημα θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης. Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις ή/και τροποποιήσεις στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να βλέπετε εάν έχουν γίνει αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών.

Το κατάστημά μας φιλοξενείται στην Ovh SAS Μας παρέχουν τη φιλοξενία που μας επιτρέπει να πουλάμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

Με την αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης, δηλώνετε ότι έχετε συμπληρώσει την ηλικία της ενηλικίωσης στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας και ότι μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επιτρέψουμε σε οποιοδήποτε ανήλικο άτομο που έχετε αναλάβει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο.

Η χρήση των προϊόντων μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό απαγορεύεται ούτε μπορείτε, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας, να παραβιάσετε οποιουσδήποτε νόμους στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων που σχετίζονται με τα πνευματικά δικαιώματα).

Δεν πρέπει να μεταδώσετε σκουλήκια, ιούς ή οποιονδήποτε άλλο κωδικό καταστροφικής φύσης.

Οποιαδήποτε παραβίαση ή παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών σας.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες σε οποιοδήποτε άτομο ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο.

Κατανοείτε ότι το περιεχόμενό σας (χωρίς τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας) μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κρυπτογράφηση, συμπεριλαμβανομένων (α) μεταδόσεων μέσω διαφόρων δικτύων. και (β) αλλαγές για συμμόρφωση και προσαρμογή σε τεχνικές απαιτήσεις για τη σύνδεση δικτύων ή συσκευών. Οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας είναι πάντα κρυπτογραφημένες κατά τη μετάδοση μέσω δικτύων.

Συμφωνείτε να μην αναπαράγετε, αντιγράψετε, αντιγράψετε, πουλήσετε, μεταπωλήσετε ή εκμεταλλευτείτε οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας ή χρήσης της Υπηρεσίας ή οποιαδήποτε πρόσβαση στην Υπηρεσία ή επαφή στον ιστότοπο μέσω του οποίου παρέχεται η Υπηρεσία, χωρίς άδεια. ρητή γραπτή ειδοποίηση εκ μέρους μας.

Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνονται μόνο για διευκόλυνση και δεν θα περιορίσουν ή θα επηρεάσουν με άλλο τρόπο αυτούς τους Όρους.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν φέρουμε ευθύνη εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου παρέχεται μόνο για λόγους γενικής πληροφόρησης και δεν πρέπει να είναι η μοναδική σας πηγή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων χωρίς προηγουμένως να συμβουλευτείτε πιο ακριβείς, πληρέστερες και έγκαιρες πηγές πληροφοριών. Εάν αποφασίσετε να βασιστείτε στο περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας ευθύνη.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει κάποιες προηγούμενες πληροφορίες. Αυτές οι προηγούμενες πληροφορίες, από τη φύση τους, δεν είναι τρέχουσες και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε οποιαδήποτε πληροφορία στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρακολουθείτε τις αλλαγές στον ιστότοπό μας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των προϊόντων μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσουμε ή να διακόψουμε την Υπηρεσία (και οποιοδήποτε μέρος ή περιεχόμενο της Υπηρεσίας) χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε αλλαγή τιμής, αναστολή ή διακοπή της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (εφόσον υπάρχουν)

Ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αποκλειστικά διαθέσιμα στο διαδίκτυο μέσω του ιστότοπού μας. Αυτά τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενδέχεται να έχουν περιορισμένες ποσότητες και υπόκεινται σε επιστροφή ή ανταλλαγή μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Επιστροφών μας.

Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προβάλλουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρά τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων μας που εμφανίζονται στο κατάστημά μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η οθόνη οποιουδήποτε χρώματος της οθόνης του υπολογιστή σας θα είναι ακριβής.

Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να περιορίσουμε τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία. Μπορούμε να ασκήσουμε αυτό το δικαίωμα κατά περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τις ποσότητες οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας προσφέρουμε. Όλες οι περιγραφές προϊόντων και οι τιμές των προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κατά την αποκλειστική κρίση μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να σταματήσουμε να προσφέρουμε ένα προϊόν ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε προσφορά για μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που γίνεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το νόμο.

Δεν εγγυόμαστε ότι η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλων εμπορευμάτων που έχετε αποκτήσει ή αγοράσει θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας ή ότι τυχόν σφάλματα στην Υπηρεσία θα διορθωθούν.

ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία κάνετε μαζί μας. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να μειώσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν παραγγελίες που πραγματοποιούνται από ή από τον ίδιο λογαριασμό πελάτη, την ίδια πιστωτική κάρτα ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που κάνουμε μια αλλαγή ή ακυρώσουμε μια παραγγελία, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το e-mail ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δόθηκε τη στιγμή που έγινε η παραγγελία. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε ή να απαγορεύσουμε παραγγελίες που, κατά την κρίση μας, φαίνεται ότι προέρχονται από εμπόρους, μεταπωλητές ή διανομείς.

Συμφωνείτε να παρέχετε τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες παραγγελίας και λογαριασμού για όλες τις παραγγελίες που γίνονται στο κατάστημά μας. Συμφωνείτε να ενημερώσετε αμέσως τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email και των αριθμών της πιστωτικής σας κάρτας και των ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας όπως απαιτείται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην Πολιτική επιστροφών μας.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων για τα οποία δεν έχουμε καμία παρακολούθηση, έλεγχο ή επιρροή.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία «όπως είναι» και «όπως είναι διαθέσιμα» χωρίς καμία εγγύηση, δήλωση ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία νομική ευθύνη που να προκύπτει ή να σχετίζεται με τη χρήση αυτών των προαιρετικών εργαλείων τρίτων.

Εάν χρησιμοποιείτε προαιρετικά εργαλεία που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας, το κάνετε με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια, και θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους βάσει των οποίων προσφέρονται τέτοια εργαλεία από τους ισχύοντες τρίτους παρόχους.

Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένων νέων εργαλείων και πόρων). Αυτές οι νέες δυνατότητες και οι νέες υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 8 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτα μέρη.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε ή να αξιολογήσουμε το περιεχόμενο ή την ακρίβεια τέτοιων ιστότοπων και δεν εγγυόμαστε ούτε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, ιστότοπους, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό που είναι προσβάσιμο σε ή από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων.

Δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με τέτοιους ιστότοπους τρίτων. Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές τρίτων και βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα παράπονα, οι αξιώσεις, οι ανησυχίες ή οι ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα αυτών των τρίτων θα πρέπει να αναφέρονται στα ίδια τρίτα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 9 – ΣΧΟΛΙΑ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εάν, κατόπιν αιτήματός μας, υποβάλετε συγκεκριμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς), ή εάν χωρίς αίτημα από εμάς στείλετε δημιουργικές ιδέες, προτάσεις, προτάσεις, σχέδια ή άλλο υλικό, είτε διαδικτυακά, μέσω email, ταχυδρομικώς , ή με άλλο τρόπο (συλλογικά, «Σχόλια»), μας παραχωρείτε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, χωρίς περιορισμούς, να επεξεργαζόμαστε, να αντιγράφουμε, να δημοσιεύουμε, να διανέμουμε, να μεταφράσουμε και να χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε μέσο τα σχόλια που μας στέλνετε. Δεν είμαστε και θα είμαστε υποχρεωμένοι (1) να διατηρήσουμε εμπιστευτικά τυχόν σχόλια. (2) να καταβάλει αποζημίωση σε οποιονδήποτε για τυχόν σχόλια που παρέχονται· (3) για να απαντήσει σε σχόλια.

Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αφαιρούμε περιεχόμενο που κρίνουμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως ανάρμοστο ή παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία ή τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώληση και χρήση.

Συμφωνείτε να γράφετε σχόλια που δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος, του απορρήτου, της προσωπικότητας ή άλλων προσωπικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Συμφωνείτε επίσης ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν κανένα παράνομο, δυσφημιστικό, προσβλητικό ή άσεμνο υλικό, ούτε θα περιέχουν ιούς υπολογιστών ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού ιστότοπου. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προσποιηθείτε ότι είστε κάποιος που δεν είστε ή με άλλον τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή/και τρίτα μέρη ως προς την προέλευση τυχόν σχολίων. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλα τα σχόλια που δημοσιεύετε και την ακρίβειά τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύετε εσείς ή τρίτα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων στο κατάστημά μας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου μας.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΛΑΘΗ, ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ

Περιστασιακά ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας ή στην Υπηρεσία που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, τιμές, προσφορές, προσφορές, χρεώσεις ή χρεώσεις, αποστολή προϊόντων, χρόνους παράδοσης και διαθεσιμότητα. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε πληροφορίες ή να ακυρώσουμε παραγγελίες εάν οποιαδήποτε πληροφορία στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο είναι ανακριβής. , ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης Σειρά).

Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αποσαφηνίσουμε πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες στην Υπηρεσία ή σε οποιονδήποτε σχετικό ιστότοπο έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από τις απαγορεύσεις που ορίζονται στους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης, σας απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του: (α) για παράνομους σκοπούς· (β) να παροτρύνει άλλους να διαπράξουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις· (γ) να παραβιάσει οποιοδήποτε περιφερειακό διάταγμα ή οποιονδήποτε διεθνή, ομοσπονδιακό, επαρχιακό ή πολιτειακό νόμο, κανόνα ή κανονισμό· (δ) να παραβιάσουμε ή να παραβιάσουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή αυτά τρίτων, (ε) για παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμιση, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση εις βάρος οποιουδήποτε βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, φυλής, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας· (στ) να υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή τη μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, ανεξάρτητου ιστότοπου ή του Διαδικτύου· (η) να συλλέγει ή να παρακολουθεί τα προσωπικά στοιχεία άλλων· (i) για ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ηλεκτρονικό ψάρεμα, αεροπειρατεία, εκβιασμό, ανίχνευση, ανίχνευση ή σάρωση του ιστού (ή οποιουδήποτε άλλου πόρου)· (ι) για πρόστυχους ή ανήθικους σκοπούς· ή (ια) για παραβίαση ή παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας της Υπηρεσίας μας, οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου λόγω παραβίασης τυχόν απαγορευμένων χρήσεων.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεν εγγυόμαστε ούτε δηλώνουμε ότι η χρήση της Υπηρεσίας μας από εσάς θα είναι αδιάκοπη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα.

Δεν εγγυόμαστε ότι τυχόν αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα.

Συμφωνείτε ότι από καιρό σε καιρό μπορούμε να αφαιρέσουμε την Υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους ή να ακυρώσουμε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

Συμφωνείτε ρητά ότι η χρήση ή η αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Υπηρεσία και όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που σας παρέχονται μέσω της Υπηρεσίας παρέχονται (εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά από εμάς) «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα» για τη χρήση σας, χωρίς αντιπροσώπευση, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς όρους οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, αντοχής, τίτλου και μη παραβίασης.

Η HEIM, οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, θυγατρικές μας, πράκτορες, εργολάβοι, ασκούμενοι, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών και δικαιοπάροχοι δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιονδήποτε τραυματισμό, απώλεια, αξίωση ή άμεση, έμμεση, τυχαία, τιμωρητική, ειδική ή επακόλουθη ζημιές οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απώλειας κερδών, εσόδων, αποταμιεύσεων, δεδομένων, εξόδων αντικατάστασης ή παρόμοιων ζημιών, είτε πρόκειται για σύμβαση, αδικοπραξία (ακόμη και σε περίπτωση αμέλειας), αυστηρή ευθύνη ή άλλη, που προκύπτουν από χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος από αυτήν την Υπηρεσία ή ως προς οποιαδήποτε άλλη αξίωση που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε προϊόντος από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν σφαλμάτων ή παραλείψεων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, ή οποιασδήποτε απώλειας ή βλάβης οποιουδήποτε είδους προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε περιεχομένου (ή προϊόντος) που δημοσιεύεται, μεταδίδεται ή καθίσταται με άλλο τρόπο διαθέσιμο μέσω της Υπηρεσίας, ακόμη και αν έχετε ενημερωθεί για την πιθανότητα εμφάνισής τους. Επειδή ορισμένες πολιτείες ή δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για παρεπόμενες ή τυχαίες ζημίες, η ευθύνη μας θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε την αβλαβή HEIM, τη μητρική μας εταιρεία, θυγατρικές, θυγατρικές, συνεργάτες, στελέχη, διευθυντές, πράκτορες, εργολάβους, δικαιοπάροχους, παρόχους υπηρεσιών, υπεργολάβους, προμηθευτές, ασκούμενους και υπαλλήλους, ως προς οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων εύλογες αμοιβές δικηγόρων, που γίνονται από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης ή των εγγράφων στα οποία αναφέρονται, ή από την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 15 – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που μια διάταξη αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη, αυτή η διάταξη μπορεί ωστόσο να εφαρμοστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και το μη εφαρμοστέο μέρος πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει διαχωριστεί από αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης, αυτή η διάσπαση δεν θα πρέπει να επηρεάζει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής όλων των υπόλοιπων διατάξεων.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Οι υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τα μέρη πριν από την ημερομηνία καταγγελίας θα επιβιώσουν και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας για όλους τους σκοπούς.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης ισχύουν εκτός εάν και έως ότου τερματιστούν είτε από εσάς είτε όχι. Μπορείτε να τερματίσετε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας μας ότι δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας ή όταν σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Εάν κρίνουμε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ότι αποτυγχάνετε ή εάν υποπτευόμαστε ότι δεν μπορέσατε να συμμορφωθείτε με τους όρους αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε αυτήν τη συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. εκ των προτέρων και θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα ποσά μέχρι και την ημερομηνία τερματισμού, ή/και ενδέχεται να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας (ή σε οποιοδήποτε μέρος αυτών). ).

ΑΡΘΡΟ 17 – ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οποιαδήποτε αδυναμία από μέρους μας να ασκήσουμε ή να εφαρμόσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης δεν θα πρέπει να συνιστά παραίτηση από αυτό το δικαίωμα ή διάταξη.

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη πολιτική ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύουμε σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε σχέση με την Υπηρεσία αποτελούν την πλήρη κατανόηση και συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς και αντικαθιστούν όλες τις επικοινωνίες, προτάσεις και όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συμφωνίες, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ εσάς και εμάς (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσης των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης).

Οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με την ερμηνεία αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης δεν πρέπει να ερμηνεύεται σε βάρος του συντάκτη.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αυτοί οι Γενικοί Όροι Πώλησης και Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χωριστή συμφωνία μέσω της οποίας σας παρέχουμε Υπηρεσίες θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στη Γαλλία.

ΑΡΘΡΟ 19 – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης ανά πάσα στιγμή σε αυτή τη σελίδα.

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ενημερώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος αυτών των Γενικών Όρων Πώλησης και Χρήσης δημοσιεύοντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπό μας για να ελέγχετε για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων σε αυτούς τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης συνιστά αποδοχή αυτών των τροποποιήσεων.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ερωτήσεις σχετικά με τους Γενικούς Όρους Πώλησης και Χρήσης θα πρέπει να μας αποστέλλονται στο contact@buying-fever.com

Καλάθι αγορών
elEL
Επιλέξτε το νόμισμά σας