Pravno obvestilo

1. Predstavitev mesta.

V skladu s 6. členom zakona št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 o zaupanju v digitalno gospodarstvo so uporabniki spletnega mesta buying-fever.com obveščeni o identiteti različnih udeležencev v okviru njegovega izvajanja in spremljanja:

Lastnik : HEIM – 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 562, 75008 Pariz – Francija

Upravitelj publikacije je fizična ali pravna oseba.

Gostitelj : OVH SAS: 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

2. Splošni pogoji uporabe spletnega mesta in ponujenih storitev.

Uporaba spletnega mesta buying-fever.com pomeni popolno sprejemanje spodaj opisanih splošnih pogojev uporabe. Ti pogoji uporabe se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo, zato uporabnike spletnega mesta buying-fever.com vabimo, da jih redno pregledujejo.

To spletno mesto je uporabnikom običajno dostopno kadar koli. O prekinitvi zaradi tehničnega vzdrževanja pa lahko odloči HEIM, ki si bo nato prizadeval, da uporabnikom vnaprej sporoči datume in ure posega.

Spletno mesto buying-fever.com redno posodablja HEIM. Prav tako se lahko pravna obvestila kadarkoli spremenijo: kljub temu so zavezujoča za uporabnika, ki je vabljen, da jih čim pogosteje prebere in jih prebere.

3. Opis opravljenih storitev.

Namen spletnega mesta buying-fever.com je posredovanje informacij o vseh dejavnostih podjetja.

HEIM si prizadeva zagotoviti informacije na spletnem mestu buying-fever.com, ki so čim bolj točne. Vendar pa ne more biti odgovoren za opustitve, netočnosti in pomanjkljivosti v posodobitvi, bodisi zaradi sebe ali tretjih partnerjev, ki zagotavljajo te informacije.

Vse informacije, navedene na spletnem mestu buying-fever.com, so zgolj informativne narave in se lahko spremenijo. Poleg tega informacije na spletnem mestu buying-fever.com niso izčrpne. Podani so predmet sprememb, ki so bile narejene, odkar so bili objavljeni na spletu.

4. Pogodbene omejitve tehničnih podatkov.

Spletno mesto uporablja tehnologijo JavaScript.

Spletno mesto ne more biti odgovorno za materialno škodo, povezano z uporabo spletnega mesta. Poleg tega se uporabnik spletnega mesta zavezuje, da bo do spletnega mesta dostopal z najnovejšo opremo, ki ne vsebuje virusov, in s posodobljenim brskalnikom zadnje generacije.

5. Intelektualna lastnina in ponarejanje.

HEIM ima v lasti pravice intelektualne lastnine ali pravice do uporabe vseh elementov, dostopnih na spletnem mestu, zlasti besedil, slik, grafike, logotipov, ikon, zvokov, programske opreme.

Kakršna koli reprodukcija, predstavljanje, spreminjanje, objava, prilagajanje vseh ali dela elementov spletnega mesta, ne glede na uporabljeno sredstvo ali postopek, je prepovedano brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja HEIM.

Vsaka nepooblaščena uporaba spletnega mesta ali katerega koli elementa, ki ga vsebuje, bo obravnavana kot kršitev in preganjana v skladu z določbami členov L.335-2 in naslednjih Zakonika o intelektualni lastnini.

6. Omejitve odgovornosti.

HEIM ne more biti odgovoren za neposredno ali posredno škodo, povzročeno na opremi uporabnika pri dostopu do spletnega mesta buying-fever.com, ki je posledica bodisi uporabe opreme, ki ne ustreza specifikacijam, navedenim v točki 4, ali pojava hrošča ali nezdružljivosti. .

HEIM tudi ne more biti odgovoren za posredno škodo (kot je izguba trga ali izguba priložnosti), ki je posledica uporabe spletnega mesta buying-fever.com.

Uporabnikom so na voljo interaktivni prostori (možnost postavljanja vprašanj v kontaktnem prostoru). HEIM si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila izbriše kakršno koli vsebino, objavljeno v tem prostoru, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo v Franciji, zlasti z določbami o varstvu podatkov. Kjer je primerno, si HEIM prav tako pridržuje pravico, da pod vprašaj postavi civilno in/ali kazensko odgovornost uporabnika, zlasti v primeru sporočil rasistične, žaljive, obrekljive ali pornografske narave, ne glede na uporabljeni medij (besedilo, fotografija …).

7. Upravljanje osebnih podatkov.

V Franciji so osebni podatki posebej zaščiteni z zakonom št. 78-87 z dne 6. januarja 1978, zakonom št. 2004-801 z dne 6. avgusta 2004, členom L. 226-13 kazenskega zakonika in evropsko direktivo z dne 24. oktobra. , 1995.

Pri uporabi spletnega mesta buying-fever.com se lahko zbirajo: URL-ji povezav, prek katerih je uporabnik dostopal do spletnega mesta buying-fever.com, ponudnik uporabnikovega dostopa, naslov internetnega protokola (IP) uporabnika.

V vsakem primeru HEIM zbira le osebne podatke v zvezi z uporabnikom za namene določenih storitev, ki jih ponuja spletno mesto buying-fever.com. Uporabnik poda te podatke ob popolnem poznavanju dejstev, še posebej, če jih vnese sam. Nato je uporabniku spletnega mesta buying-fever.com določeno, ali je dolžan posredovati te podatke ali ne.

V skladu z določbami 38. in naslednjih členov zakona 78-17 z dne 6. januarja 1978 o obdelavi podatkov, datotekah in svoboščinah ima vsak uporabnik pravico do dostopa, popravka in nasprotovanja osebnim podatkom, ki se nanašajo nanj, tako da pisno in podpisano zahtevo, ki ji je priložena kopija osebnega dokumenta s podpisom imetnika dokumenta z navedbo naslova, na katerega se pošlje odgovor.

Nobeni osebni podatki uporabnika spletnega mesta buying-fever.com se ne objavljajo brez vednosti uporabnika, izmenjujejo, prenašajo, dodeljujejo ali prodajajo na kateremkoli mediju tretjim osebam. Samo hipoteza o ponovnem nakupu družbe HEIM in njenih pravic bi omogočila prenos omenjenih informacij morebitnemu kupcu, ki bi bil posledično zavezan enaki obveznosti hrambe in spreminjanja podatkov glede na uporabnika nakupovalnega mesta. .com

Baze podatkov so zaščitene z določbami zakona z dne 1. julija 1998 o prenosu direktive 96/9 z dne 11. marca 1996 o pravnem varstvu baz podatkov.

8. Hiperbesedilne povezave in piškotki.

Spletno mesto buying-fever.com vsebuje številne hiperbesedilne povezave do drugih spletnih mest, ki so bile vzpostavljene z dovoljenjem družbe HEIM. Vendar HEIM ne more preveriti vsebine obiskanih spletnih mest, zato za to ne prevzema nobene odgovornosti.

Brskanje po spletnem mestu buying-fever.com lahko povzroči namestitev piškotka(-ov) na uporabnikov računalnik. Piškotek je majhna datoteka, ki ne omogoča identifikacije uporabnika, vendar beleži informacije v zvezi z navigacijo računalnika na spletnem mestu. Tako pridobljeni podatki so namenjeni olajšanju kasnejše navigacije po spletnem mestu, namenjeni pa so tudi različnim meritvam prometa.

Zavrnitev namestitve piškotka lahko povzroči nemogoč dostop do določenih storitev. Uporabnik pa lahko konfigurira svoj računalnik na naslednji način, da zavrne namestitev piškotkov:

Pod Internet Explorerjem: zavihek orodij (piktogram v obliki zobnika zgoraj desno) / internetne možnosti. Kliknite Zasebnost in izberite Blokiraj vse piškotke. Potrdi v redu.

Pod Firefoxom: na vrhu okna brskalnika kliknite gumb Firefox, nato pojdite na zavihek Možnosti. Kliknite zavihek Zasebnost. Nastavite pravila hrambe na: Uporabite nastavitve po meri za zgodovino. Na koncu počistite polje, da onemogočite piškotke.

V brskalniku Safari: Kliknite v zgornjem desnem kotu brskalnika na piktogram menija (simboliziran z zobnikom). Izberite Nastavitve. Kliknite Prikaži napredne nastavitve. V razdelku »Zasebnost« kliknite Nastavitve vsebine. V razdelku »Piškotki« lahko blokirate piškotke.

Pod Chromom: Kliknite v zgornjem desnem kotu brskalnika na piktogram menija (simboliziran s tremi vodoravnimi črtami). Izberite Nastavitve. Kliknite Prikaži napredne nastavitve. V razdelku »Zasebnost« kliknite Nastavitve. V zavihku »Zasebnost« lahko blokirate piškotke.

9. Veljavno pravo in dodelitev pristojnosti.

Za vse spore v zvezi z uporabo spletnega mesta buying-fever.com velja francosko pravo. Izključna pristojnost je podeljena pristojnim sodiščem v Parizu.

10. Glavni zadevni zakoni.

Zakon št. 78-17 z dne 6. januarja 1978, posebej spremenjen z zakonom št. 2004-801 z dne 6. avgusta 2004 v zvezi z računalništvom, datotekami in svoboščinami.

Zakon št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 za zaupanje v digitalno gospodarstvo.

11. Glosar.

Uporabnik: internetni uporabnik, ki se povezuje z zgoraj omenjeno stranjo.

Osebni podatki: »informacije, ki omogočajo v kakršni koli obliki, neposredno ali posredno, identifikacijo fizičnih oseb, na katere se nanašajo« (4. člen zakona št. 78-17 z dne 6. januarja 1978).

Nakupovalni voziček
sl_SISL
Izberite svojo valuto