Zákonné oznámení

1. Prezentace stránek.

Podle článku 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé webu purchase-fever.com informováni o identitě různých účastníků v rámci jeho implementace a monitorování:

Majitel : HEIM – 78, Avenue des Champs-Élysées, Bureau 562, 75008 Paříž – Francie

Správcem publikace je fyzická nebo právnická osoba.

Hostitel : OVH SAS: 2 rue Kellermann – BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1

2. Všeobecné podmínky používání stránek a nabízených služeb.

Používání stránky purchase-fever.com znamená plné přijetí všeobecných podmínek použití popsaných níže. Tyto podmínky použití mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, uživatelé webu purchase-fever.com jsou proto vyzýváni, aby je pravidelně konzultovali.

Tato stránka je běžně přístupná uživatelům kdykoli. O přerušení z důvodu technické údržby však může rozhodnout HEIM, který se pak bude snažit sdělit uživatelům předem data a časy zásahu.

Web purchase-fever.com je pravidelně aktualizován HEIM. Stejně tak mohou být právní upozornění kdykoli změněna: jsou nicméně závazná pro uživatele, který je vyzván, aby se na ně co nejčastěji odkazoval, aby si je mohl přečíst.

3. Popis poskytovaných služeb.

Účelem stránky purchase-fever.com je poskytovat informace týkající se všech aktivit společnosti.

Společnost HEIM se snaží na stránce purchase-fever.com poskytovat co nejpřesnější informace. Nemůže však nést odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už kvůli ní samotné nebo partnerům třetích stran, kteří tyto informace poskytují.

Všechny informace uvedené na stránkách purchase-fever.com jsou poskytovány pouze pro informační účely a mohou se změnit. Kromě toho nejsou informace na webu purchase-fever.com vyčerpávající. Podléhají změnám, které byly provedeny od doby, kdy byly umístěny online.

4. Smluvní omezení technických údajů.

Stránky využívají technologii JavaScript.

Webová stránka nemůže být zodpovědná za materiální škody spojené s používáním stránek. Kromě toho se uživatel stránek zavazuje přistupovat na stránky pomocí nejnovějšího vybavení neobsahujícího viry a s aktualizovaným prohlížečem nejnovější generace.

5. Duševní vlastnictví a padělání.

Společnost HEIM vlastní práva duševního vlastnictví nebo vlastní práva k užívání všech prvků přístupných na stránce, zejména textů, obrázků, grafiky, log, ikon, zvuků, softwaru.

Jakákoli reprodukce, znázornění, úprava, zveřejnění, přizpůsobení všech nebo části prvků stránek, bez ohledu na použitý prostředek nebo proces, je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti HEIM.

Jakékoli neoprávněné použití stránky nebo jakéhokoli prvku, který obsahuje, bude považováno za porušení a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících Zákona o duševním vlastnictví.

6. Omezení odpovědnosti.

Společnost HEIM nemůže být zodpovědná za přímé nebo nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na stránky purchase-fever.com a vyplývající buď z použití zařízení, které nesplňuje specifikace uvedené v bodě 4, nebo z výskytu chyby nebo nekompatibility. .

Společnost HEIM také nemůže být zodpovědná za nepřímé škody (jako je ztráta trhu nebo ztráta příležitosti) vyplývající z používání stránky purchase-fever.com.

Uživatelům jsou k dispozici interaktivní prostory (možnost dotazů v kontaktní oblasti). HEIM si vyhrazuje právo smazat bez předchozího upozornění jakýkoli obsah zveřejněný v tomto prostoru, který je v rozporu s právními předpisy platnými ve Francii, zejména s ustanoveními týkajícími se ochrany údajů. Kde je to vhodné, HEIM si také vyhrazuje právo zpochybnit občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnost uživatele, zejména v případě zpráv rasistické, urážlivé, pomlouvačné nebo pornografické povahy, bez ohledu na použité médium (text, fotografie …).

7. Správa osobních údajů.

Ve Francii jsou osobní údaje chráněny zejména zákonem č. 78-87 ze dne 6. ledna 1978, zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, článkem L. 226-13 trestního zákoníku a evropskou směrnicí ze dne 24. října , 1995.

Při používání stránky purchase-fever.com mohou být shromažďovány následující: adresa URL odkazů, přes které uživatel vstoupil na stránku purchase-fever.com poskytovatel přístupu uživatele, adresa internetového protokolu (IP) uživatele.

V každém případě HEIM shromažďuje osobní údaje týkající se uživatele pouze pro účely určitých služeb nabízených webem purchase-fever.com. Uživatel poskytuje tyto informace s plnou znalostí skutečnosti, zejména když je sám zadává. Poté je uživateli webu purchase-fever.com upřesněno, zda je povinen tyto informace poskytnout či nikoli.

V souladu s ustanoveními článků 38 a následujících zákona 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborech a svobodách má každý uživatel právo na přístup, opravu a nesouhlas s osobními údaji, které se ho týkají, tím, že písemně učiní a podepsanou žádost spolu s kopií dokladu totožnosti s podpisem držitele dokladu s uvedením adresy, na kterou má být odpověď zaslána.

Žádné osobní údaje uživatele webu purchase-fever.com nejsou zveřejňovány bez vědomí uživatele, vyměňovány, přenášeny, přidělovány nebo prodávány na jakémkoli médiu třetím stranám. Pouze hypotéza zpětného odkoupení HEIM a jejích práv by umožnila předat uvedené informace možnému kupci, který by byl zase vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat data s ohledem na uživatele kupujícího místa. .com

Databáze jsou chráněny ustanoveními zákona ze dne 1. července 1998, kterým se provádí směrnice 96/9 ze dne 11. března 1996 o právní ochraně databází.

8. Hypertextové odkazy a soubory cookie.

Stránka purchase-fever.com obsahuje množství hypertextových odkazů na jiné stránky, které byly zřízeny s povolením HEIM. Společnost HEIM však není schopna ověřit obsah navštívených stránek, a proto za to nenese žádnou odpovědnost.

Prohlížení stránek purchase-fever.com může způsobit instalaci souborů cookie na počítač uživatele. Cookie je malý soubor, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale zaznamenává informace týkající se navigace počítače na stránce. Takto získaná data mají usnadnit následnou navigaci na místě a mají také umožnit různá měření návštěvnosti.

Odmítnutí instalace cookie může mít za následek znemožnění přístupu k určitým službám. Uživatel si však může nakonfigurovat svůj počítač následujícím způsobem, aby instalaci cookies odmítl:

V aplikaci Internet Explorer: karta nástroje (piktogram ve tvaru ozubeného kolečka vpravo nahoře) / možnosti internetu. Klikněte na Soukromí a vyberte Blokovat všechny soubory cookie. Potvrďte OK.

V části Firefox: v horní části okna prohlížeče klikněte na tlačítko Firefox a přejděte na kartu Možnosti. Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů. Nastavit pravidla uchování na: Použít vlastní nastavení pro historii. Nakonec zrušte zaškrtnutí a deaktivujte soubory cookie.

Pod Safari: Klikněte v pravém horním rohu prohlížeče na piktogram nabídky (symbolizovaný ozubeným kolečkem). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V části „Soukromí“ klikněte na Nastavení obsahu. V sekci „Cookies“ můžete blokovat soubory cookie.

V části Chrome: Klikněte v pravém horním rohu prohlížeče na piktogram nabídky (symbolizovaný třemi vodorovnými čarami). Vyberte Nastavení. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení. V části „Soukromí“ klikněte na Předvolby. Na záložce „Soukromí“ můžete blokovat soubory cookie.

9. Rozhodné právo a určení jurisdikce.

Jakýkoli spor související s používáním stránky purchase-fever.com podléhá francouzskému právu. Výlučná jurisdikce je udělena příslušným soudům v Paříži.

10. Hlavní dotčené zákony.

Zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978, zejména novelizovaný zákonem č. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004 o zpracování údajů, souborech a svobodách.

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku.

11. Glosář.

Uživatel: Uživatel internetu se připojuje pomocí výše uvedené stránky.

Osobní údaje: „informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo či nepřímo, identifikaci fyzických osob, kterých se týkají“ (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

Nákupní košík
cs_CZCS
Vyberte svou měnu